Medtryk.dk

Om Forlaget Medtryk

Forlaget Medtryk er meget lille og meget specialiseret: det er oprettet som et ”eget forlag” specielt til udgivelse af de lærebøger i dansk som fremmed/andetsprog, indehaveren er medforfatter af. Forlaget har p.t. tre udgivelser: ”På sporet 1”, ”På sporet 2” og ”Start! - En begynderbog i dansk for udenlandske studerende”.

"På sporet 1 og 2" – er begynderbøger, der principielt henvender sig til alle kursister på danskuddannelse 3. Det er et materiale med hurtig progression og kræver stor indlæringskapacitet og selvstændighed af kursisterne. Læs mere om ”På sporet 1” her eller ”På sporet 2” her.

”Start! - En begynderbog i dansk for udenlandske studerende” – Dette materiale er udviklet på specielt med henblik på kurser for udenlandske studerende, først og fremmest udvekslingsstudenter på studieophold i Danmark. Læs mere om "Start!" her.