Medtryk.dk

"På sporet 2" - Præsentation

”På sporet 2” – er andet og sidste bind. Det handler også om Eva, Kasim og Martin, men mere om den noget ’skæve’ eksistens Kasper Vanggård, der dropper ud af gymnasiet og frister en tilværelse som trommeslager, indtil han pludselig forsvinder for sin velstående familie, og fru Vanggård opsøger detektivbureauet ”SE - Sikkerhed og Efterforskning”.

Der arbejdes fortsat med alle 4 færdigheder: tale – lytte/forstå – læse og skrive, men læseforståelse og selvstændig skriftlig udtryksfærdighed har temmelig høj prioritet, og ved siden af de tekst- og opgavetyper, der kendes fra bind 1, indgår en række artikellignende tekster og en hel del essays og andre større skriftlige opgaver.

Du kan se en oversigt over det sproglige stof i ”På sporet 2” her – en oversigt over det grammatiske stof her.

Du kan læse mere om målgruppen, målsproget, metoderne m.v. enten her eller - mere detaljeret - i indledningen til lærervejledningen til første bind.

"På Sporet 2" består af: