Medtryk.dk

"Start!"

Præsentation > Lydspor til de studerende

I ”Start!” indgår i alt omkring 250 lydspor til brug for de studerendes hjemmearbejde. Heraf er de 149 til fri afspilning eller download fra www.medtryk.dk/audio. Det drejer sig om lydspor af to forskellige typer, opgaver og inputstof:

Opgaverne

- er øvelser i udtale eller lytteforståelse (i form af lyttediktater eller de friere lytteopgaver).

Inputstoffet

Sætninger og ordstof, der præsenteres som input i lærebogen, findes i udvalg som lydspor, så kursisterne har mulighed for at arbejde med stoffets udtale også uden for undervisningen.

Materialet består af: