Medtryk.dk

"På sporet 2"

Præsentation > Lærervejledningen

Lærervejledningen rummer:

Du kan hente hele lærervejledningen ned eller nøjes med kap. VI, opgavesider til kopiering, eller kap. VII, Kaspers historie.

Download

Materialet består af: