Medtryk.dk

"På sporet 2"

Præsentation > Lydspor til kursisterne

Der hører 111 lydspor til materialet, og de er alle beregnet til kursisternes brug hjemme. Der er 2 helt forskellige typer: opgaver og inputstoffet.

Opgaverne- er tænkt som hjemmearbejde mellem undervisningsgangene. Det er øvelser i lytteforståelse (i form af lyttediktater eller de friere lytteopgaver) og udtale.

Inputstoffet
Sætninger/fraser og ordstof, der præsenteres som input i lærebogen, findes i udvalg som lydspor, så kursisterne har mulighed for at høre, hvordan stoffet udtales, også uden for undervisningen. Lydsporene til kursisterne kan aflyttes direkte eller downloades gratis i mp3-format fra www.medtryk.dk/audio.

Materialet består af