Medtryk.dk

"Start!" - Præsentation

"Start! - En begynderbog i dansk for udenlandske studerende"

- er beregnet til kursister med stor indlæringskapacitet og meget hurtig progression. Emnerne og det sproglige stof er specielt udvalgt med henblik på udvekslingsstuderendes hverdag i Danmark og omfatter bl.a. egen sproglige og nationale baggrund, studiet, bolig- og transportforhold her i landet, fritidsaktiviteter og spisevaner foruden en række grundlæggende sproghandlinger til brug for indkøb/bestilling på cafe o. lign. og for socialt samvær med andre studerende.

Der anvendes en bred vifte af inputformer, teksttyper og arbejdsmåder både mundtligt og skriftligt; hovedvægten ligger på de mundtlige discipliner.

En lidt mere udførlig beskrivelse af materialet finder du i forordet til bogen her; alternativt kan du læse de indledende dele af lærervejledningen – følg linket nedenfor.

Du kan se en liste over det sproglige stof i ”Start!” her.

Materialet består af